clock menu more-arrow no yes

al di la Trattoria

248 5th Avenue, Brooklyn, NY 11215

(718) 783-4565